Full Service

Naše reklamní agentura zajišťuje pro vaši firmu tzv. „full service“, tj. komplexní služby v oblasti přípravy, výroby a zajišťování reklamních, propagačních, grafických i tiskových služeb ve vámi požadovaném rozsahu. Zvolíme správnou mediální strategii pro komunikaci a rozvoj produktu i značky.

Zajistíme vám jednotný vizuální styl,
pomůžeme vám se odlišit od ostatních.

Výsledek (cíl)

 • vysoká účinnost reklamní kampaně nebo jednotlivé prezentace
 • nekomplikovaný průběh zakázky/kampaně díky
  komplexnímu zajištění služeb
 • úspora času úspora peněz
 • vyniknutí nad konkurencí
 • jednotný vizuální styl
 • spokojenost zákazníka

Co znamená „full service“ Shot Creative

 • pečlivá příprava je základem pro pochopení zákazníka
 • projekty vychází z výsledků analýzy trhu a cílové skupiny
 • naplánování reklamních aktivit a optimalizace výdajů na základě rozpočtu
 • dlouholeté praktické zkušenosti s médii, bohaté informační zdroje
 • ztvárnění kreativních návrhů do zvolených médií (tisk, TV, radio atd.)
 • nákup prostoru ve vybraných médiích, zabezpečení výroby u dodavatelů
 • dohled nad správným průběhem kampaně
 • archivace dat v naší agentuře pro snadné další použití

Redakční činnost

 • na přání provedeme lingvistickou korekturu textů
 • pomůžeme vám se stylizací znění a obsahem tiskovin
 • PR aktivity
 • profesionální zázemí, osobní přístup
 • smluvní ceny při stálé spolupráci
© Shot Creative, 2011 FaceBook RSS